Verleden Tijd

Daniel Dorleyer wordt uit het ziekenhuis ontslagen om de laatste dagen van zijn leven thuis door te brengen. Hij denkt terug aan periodes en gebeurtenissen uit zijn leven. Bij tijd en wijle wordt hij overspoeld door gevoelens en beelden. Heeft hij het goed gedaan? En wat is er werkelijk belangrijk geweest? Hij zoekt houvast in zijn teken- en schilderkunst en in gesprekken met naasten probeert hij antwoorden te vinden op de grote levensvragen die zich aandienen.


‘Debuutnovelle in een poëtisch proza met vaak confronterende beschouwingen.’     – NBD Biblion

Het boek is te bestellen via dhp.veraart@gmail.com. De verkoopprijs is €14,95.